Úzkorozchodky

(#002) 17E ???/???


Výrobce Škoda, závody V. I. Lenina Plzeň
Výrobní číslo Rok výroby Výrobní štítek
??? ???

Majitel Podkrušnohorské Technické Muzeum Kopisty
Umístění Podkrušnohorské Technické Muzeum Kopisty
Rozchod 900 mm
Poznámky

  • Provoz na rozchodu 900 mm
  • Získána: Podkrušnohorské Technické Muzeum Kopisty

2007 - 2023
Fotografie a kresby jsou duševním vlastnictvím autorů a jejich šíření a použití je možné jen s jejich souhlasem.
Thanks: www.icondrawer.com, Multiflex32, Tango Icon Library, LIGHTBOX, Magnific-Popup, W3C Validator