Úzkorozchodky

(#014) BND15 ???/???


Výrobce
Výrobní číslo Rok výroby Výrobní štítek
??? ???

Majitel Soukromá osoba
Umístění Soukromá osoba
Rozchod 450 mm
Poznámky Pomocné stanoviště strojníka; Neprovozní; Nekomlpetní

  • Získána: Soukromá osoba (AT), pomocné stanoviště strojníka
  • 201x - Získána: Soukromá osoba, převezena do areálu Muzea Starých Strojů a Technologií v Žamberku
  • 11.2016 - Získána: Soukromá osoba (Důlní železnice.com), převezena na Důlní železnici Kořenov
  • 10.2018 - Zapůjčena do expozice Chrustenické šachty
  • 7.2020 - Získána: Soukromá osoba

2007 - 2023
Fotografie a kresby jsou duševním vlastnictvím autorů a jejich šíření a použití je možné jen s jejich souhlasem.
Thanks: www.icondrawer.com, Multiflex32, Tango Icon Library, LIGHTBOX, Magnific-Popup, W3C Validator