Úzkorozchodky

(#014) BNE50 ???/1952


Výrobce Stavostroj Praha, závod Radotín
Výrobní číslo Rok výroby Výrobní štítek
??? 1952

Majitel Plzenecká železnice, Starý Plzenec
Umístění Plzenecká železnice, Starý Plzenec
Rozchod 900 mm
Poznámky

  • 1958 - Provozována: České lignitové závody, závod Mydlovary, provoz na rozchodu 700 mm
  • 1960 - Předána: Důl Pohraniční stráže, závod Medard I, Svatava, přerozchodována na 900 mm
  • Předána: Hnědouhelné Doly Březová
  • Předána: Svatavské strojírny Svatava, provoz pod číslem 2
  • 8.2003 - Získána: Plzenecká železnice, Starý Plzenec

2007 - 2023
Fotografie a kresby jsou duševním vlastnictvím autorů a jejich šíření a použití je možné jen s jejich souhlasem.
Thanks: www.icondrawer.com, Multiflex32, Tango Icon Library, LIGHTBOX, Magnific-Popup, W3C Validator