Úzkorozchodky

Kamenica nad Cirochou (SK)


Lesní železnice


Místo Rozchod Doba provozu
Kamienka (okr. Humenné) / Mapa 760 mm 1905 - 1990

Počátek této lesní železnice nastal v roce 1905, kdy byl vybudován první úsek dráhy od pily v obci Kamienka do oblasti zvané Habeš. Provoz na zhruba 10ti kilometrové trati o rozchodu 760 mm byl animální. V roce 1909 byl postaven úsek dráhy spojující pilu v Kamience s železniční stanicí Kamenica (později Kamenica nad Cirochou). V roce 1930 byla podána žádost o povolení k zavedení parního provozu, které bylo následně vydáno.

První parní lokomotivou na lesní železnici byl stroj Maffei 3594/1909. Během druhé světové války zde sloužily dvě parní lokomotivy MÁVAG čísel 2818/1912 a 3804/1915 a roce 1963 byla na dráhu předána parní lokomotiva Henschel 20036/1923 z lesní železnice v Arnoštově. Zřejmě v polovině 60tých let 20. století se v Kamenici objevila první motorová lokomotiva a sice zajímavý stroj typu HF130C čísla 26063/1939 od výrobce Deutz. Druhá motorová lokomotiva na dráhu přišla v roce 1970 z Kysucko-oravské lesní železnice a šlo o stroj BN30 čísla 12484/1951.

Největší délka trati v poválečném období dosahovala 21 km. V roce 1968 byla vybudována nová pila ležící v katastru Kamenice nad Cirochou, směrem k obci Kamienka. Po roce 1974 zůstal v provozu už jen zhruba dvoukilometrový úsek trati z nové pily k překladišti na železniční stanici v Kamenici nad Cirochou. Definitivní zastavení provozu nastalo v roce 1990.Použité prameny: Lesní dráha Kamenica nad Cirochou - Aleš Kučera, Zdeněk Paľuv / Dráha 6/2000
2007 - 2023
Fotografie a kresby jsou duševním vlastnictvím autorů a jejich šíření a použití je možné jen s jejich souhlasem.
Thanks: www.icondrawer.com, Multiflex32, Tango Icon Library, LIGHTBOX, Magnific-Popup, W3C Validator