Úzkorozchodky

Litická panelárna a dění okolo ní...


200x


Narodil jsem se v roce 1991 a od malička mě fascinovala železnice. Byť mám rád železnici všeobecně, nejbližší mi vždy byly malé průmyslové lokomotivy. Od dětství bydlím v Záchlumí, hezké vísce ležící pod kopcem Chlum.

Co by kamenem dohodil leží od Záchlumí vesnička Litice nad Orlicí. Je to takový „konec světa“ neboť tam končí silnice a dál už to jde pouze pěšky, na kole nebo po kolejích. V Liticích jsem strávil podstatnou část dětství, protože tam mám babičku, která tehdy bydlela v krásné hájence pod lesem. Nejhezčí dětství co jsem mohl mít, protože jsem byl neustále v přírodě - buď u řeky nebo v lese. To ve mě vypěstovalo pouto s přírodou, které mám v sobě už napořád.V Liticích ale také leží panelárna ve které jsou kromě jeřábů, tatrovek a spousty betonu i koleje o nestandartním rozchodu 710 mm. A na nich malá žlutá mašinka, s krásným blafavým zvukem a s dvěma malými vozíčky. Tuto lokomotivu jsem pozoroval od mala a myslím, že právě ona mě přivedla k mému životnímu zájmu - tedy úzkorozchodné železnici.Zhruba okolo roku 2001 jsem začal fotit na fotoaparát Praktica. V té době mi bylo asi deset let a jelikož jsem si nedělal poznámky s daty fotografií, nevím kdy byly níže uvedené fotky pořízeny, nicméně muselo to být v období let 2001 - 2004.Litická panelárna se nachází naproti vlakovému nádraží. Jelikož probíhala přeprava betonových prefabrikátů jak po silnici, tak po železnici, bylo nutné panely dopravit na nádraží. Mezi nádražím a panelárnou se však nachází silnice a také řeka. Hned za bránou závodu tedy úzkokolejka, přešla přes jeden mostek silnici a přes další most řeku. Za mostem pokračovala po betonové rampě, levým obloukem se stočila o devadesát stupňů, aby pokračovala souběžně s normálněrozchodnou nakládkovou kolejí. Na konci se nacházelo překladiště, kde byly portálové jeřáby, které překládaly výrobky na normálněrozchodné vozy. Na místě, kde úzkokolejka přecházela z panelárny na mostek přes silnici se nacházela jediná místní výhybka. Ta dělila úzkokolejku směrem do areálu panelárny na dva směry. Jedna kolej šla rovně a byla situovaná kolmo k drahám portálových jeřábů. Druhá kolej odbočila směrem doleva a stočila se o devadesát stupňů vzhledem k přímé koleji.Na litické úzkokolejce byly provozovány dvě lokomotivy BN30R výrobních čísel 40035/1960 a 40158/1961. Tyto lokomotivy byly provozovány s plošinovými vozíky s točnicí přes kterou byl položen pražec. Betonový výrobek byl naložen přes oba vozíky a byl dopraven na požadované místo. V provozu byla vždy jedna z lokomotiv a druhá sloužila jako záložní.


Následující >>>
2007 - 2023
Fotografie a kresby jsou duševním vlastnictvím autorů a jejich šíření a použití je možné jen s jejich souhlasem.
Thanks: www.icondrawer.com, Multiflex32, Tango Icon Library, LIGHTBOX, Magnific-Popup, W3C Validator