Úzkorozchodky

ODKAZY


Muzeum Starých Strojů a Technologií

Restaurátorská dílna a muzeum v areálu bývalé Vonwillerovy továrny v Žamberku. Restaurátorská dílna se zabývá opravami, či novostavbou nejrůznějších starých strojů především s parním pohonem. Zdejší muzeum nabízí rozsáhlou expozici histirických automobilů, stabilních motorů, parních válců a železničních exponátů. Součástí muzea je úzkorizchodná dráha o rozchodu 600 / 760 mm, která slouží jak k muzejnímu provozu, tak k testování opravených exponátů.
BS80.cz

Stránka věnovaná opravě a zprovoznění lokomotivy BS80 2992/1951.
Kolínská Řepařská Drážka

Spolek provozující drážku o rozchodu 600 mm, ktera je postavena v místech bývalé řepařské dráhy v Kolíně.
Muzeum Průmyslových Železnic

Muzeum nacházející se v areálu bývaleho dolu Jindřich nedaleko obce Zastávka. Spolek provozuje drážku o rozchodu 600 mm, která vznikla přerozchodováním normálněrozchodné vlečky vedoucí do areálu dolu.
Skanzen Solvayovy lomy

Spolek provozující drážku o rozchodu 600 mm v areálu bývalých vápencových lomů poblíž obce Loděnice.
Průmyslové muzeum Mladějov

Muzeum nacházející se v areálu bývalé šamotárny v Mladějově na Moravě. Je zde v provozu původní drážka o rozchodu 600 mm vedoucí z areálu muzea na Hřebeč.
Čiernohronská železnica

Čiernohronská železnica provozuje původní drážku lesní železnice Hronec o rozchodu 760 mm.
Rajnochovická Lesní Železnice

Spolek provozující drážku o rozchodu 600 mm, která je postavena v místech původní lesní železnice Rajnochovice.
Spolek Frýdlanské okresní dráhy

Muzeum v bývalé lokomotivní výtopně dráhy Frýdlant v Čechách – Heřmanice zabývající se historií této drážky o rozchodu 750 mm.
Zahradná železnica Bobovec

Zahradní železnice o rozchodu 600 mm v ovocném sadu.
Důlní železnice

Spolek provozující svá vozidla ve Skanzenu Solvayovy lomy.
Sbírka lepenkových jízdenek

Obsáhlá sbírka lepenkových jízdenek.
Okřídlené kolo

Stránky věnované modelové, skutečné a virtuální železnici.
2007 - 2023 Úzkorozchodky
Fotografie a kresby jsou duševním vlastnictvím autorů a jejich šíření a použití je možné jen s jejich souhlasem.
Thanks: www.icondrawer.com, Multiflex32, Tango Icon Library, Function Icon Set, LIGHTBOX, SLIMBOX, Magnific-Popup