Úzkorozchodky

Lokomotiva 17ELokomotiva 17E v Podkrušnohorském Technickém Muzeu (Petr Tuček, 2.2.2016)

17E je čtyřnápravová trolejová lokomotiva určená pro povrchový provoz na úzkorozchodných tratích. Dva prototypy byly vyrobeny v roce 1957 v podniku Škoda, závody V. I. Lenina v Plzni. V roce 1958 byla zahájena sériová výroba. V roce 1963 výrobu převzaly Strojárské a Metalurgické Závody a lokomotivy byly vyráběny v Dubnici nad Váhom do roku 1967, kdy byla výroba ukončena. Celkem bylo vyrobeno asi 262 lokomotiv.

Hlavní rám je velmi masivní a tvoří vlastní bočnice lokomotivy. Kabina je vyvýšená a je umístěna ve středu rámu. Lokomotiva má dva dvounápravové otočné podvozky, přičemž v každém z nich je dvojice stejnosměrných trakčních motorů. Ty pohánějí přes nápravové převodovky všechny čtyři nápravy.

Většina lokomotiv byla dodána na dráhy pro těžbu uhlí například na Sokolovsku či Mostecku, kde byly v provozu na rozchodu 900 mm. Dvanáct lokomotiv s rozchodem 912 mm vycházejících z typu 17E bylo dodáno na trať Boržomi - Bakuriani do Gruzie.


Výrobce - Škoda, závody V. I. Lenina Plzeň
- Strojárské a Metalurgické Závody Dubnica nad Váhom
Doba výroby 1957 - 1967
Počet náprav 4
Počet elektromotorů 4
Trvalý výkon 440 kW
Napájecí soustava 1500 V ss
Rychlost 0 - 45 km/h
Hmotnost ve službě 64 t
Rozchod 900 / 912 mm
Délka přes spřáhla - 13 250 mm (prototypy 17E1, 1957)
- 13 470 mm (série 17E2 až 17E4, 1958 - 1962)
- 13 910 mm (série 17E5 až 17E8, 1963 - 1967)
Šířka 2550 mm (bez bočních sběračů)
Výška střechy nad TK - 2700 mm (prototypy 17E1, 1957)
- 2710 mm (série 17E2 až 17E4, 1958 - 1962)
- 2790 mm (série 17E5 až 17E8, 1963 - 1967)
Pracovní výška sběrače 3650 - 5200 mm
Rozvor podvozku - 1770 (prototypy 17E1, 1957)
- 1800 (série 17E2 až 17E4, 1958 - 1962)
- 2050 (série 17E5 až 17E8, 1963 - 1967)
Vzdálenost otočných čepů podvozků - 6730 (prototypy 17E1, 1957)
- 6950 (série 17E2 až 17E4, 1958 - 1962)
- 7300 (série 17E5 až 17E8, 1963 - 1967)
Minimální poloměr oblouku 60 m
2007 - 2024
Fotografie a kresby jsou duševním vlastnictvím autorů a jejich šíření a použití je možné jen s jejich souhlasem.
Thanks: www.icondrawer.com, Multiflex32, Tango Icon Library, LIGHTBOX, Magnific-Popup, W3C Validator